Kleuters

Ik ben de afgelopen jaren fulltime kleuterleerkracht geweest. Momenteel sta ik nog maar één dag voor de kleuters.
Die ene dag richt ik mij voornamelijk op het voorbereidend werken in groep 3 en het taalonderwijs.